Nagroda Specjalna Fundacji dla prof. Józefa Dulaka

Listopad 27, 2020//

Z przyjemnością informujemy, iż profesor Józef Dulak został laureatem Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego za działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy o możliwościach i ograniczeniach medycyny regeneracyjnej. Profesor Józef Dulak od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą możliwości i ograniczeń zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Brał udział w aktywnym upowszechnianiu wiedzy na temat Raportu European Academies Science Advisory Council (EASAC) i Federation of European Academiae of Medicine (FEAM) zatytułowanego „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej”, który został opublikowany 20 czerwca 2020 roku. Profesor Józef Dulak był inicjatorem i głównym organizatorem, przeprowadzonej w formie webinarium w dniu 25 listopada 2020 rok, Sesji Naukowej zatytułowanej „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: Raport EASAC z polskiej perspektywy”. Serdecznie gratulujemy! Informacje o przyznaniu nagrody i dokonaniach Profesora również na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitetu Biotechnologii PAN.

Czytaj więcej

Prof. Anna J. Podhajska patronką gdańskiego tramwaju

październik 16, 2020//

W piątek, 9 października 2020 r., gdańskiemu tramwajowi nadano imię prof. Anny J. Podhajskiej – inicjatorki i współtwórczyni Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierowniczki Katedry Biotechnologii MWB UG i GUMed. Wydarzenie odbyło się na nieczynnym przystanku tramwajowym, przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Nowych Ogrodów. Ze względu na zaostrzony reżim sanitarny liczba zaproszonych gości była ograniczona. Po krótkim wstępie wygłoszonym przez Prezydent Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz, głos zabrała dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan MWB UG i GUMed. Sylwetkę prof. Anny Jadwigi Podhajskiej przedstawiła prof. dr hab. Ewa Łojkowska kierowniczka Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego oraz Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed, Dziekan MWB w latach 2005-2012 oraz Członek Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Głos zabrał także prof. dr hab. Jacek Bigda, kierownik Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej MWB UG i GUMed, Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekan MWB w latach 1999-2005 oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Dyrektor Związku Uczelni Gdańskich im. Daniela Fahrenheita. W uroczystości wzięli też udział Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG oraz Prodziekan ds. rozwoju dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed.  Uroczystego odsłonięcia imienia nadanego tramwajowi dokonali Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, dr hab. Ewelina Król, prof. UG, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Jacek Bigda i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Więcej na stronie UG ANNA […]

Czytaj więcej

Urodziny Profesora Wacława Szybalskiego

wrzesień 21, 2020//

Patron naszej Fundacji Profesor Waclaw Szybalski ukończył 9 września tego roku 99 lat! Szanowny Jubilat świętował te wyjątkowe urodziny w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Wirtualnie z najlepszymi życzeniami zdrowia i promiennego uśmiechu pospieszyła Fundacja i przyjaciele z Polski. Profesor dziękując za życzenia i pamięć podzielił się z nami zdjęciami z rodzinnej uroczystości. Cieszymy się ogromnie widząc Profesora w tak znakomitej formie i nieustająco życzymy zdrowia!

Czytaj więcej

Angielska edycja biografii Profesora Wacława Szybalskiego

wrzesień 21, 2020//

Niezmiernie milo jest nam poinformować Państwa, iż ukazało się angielskie wydanie biografii profesora Wacława Szybalskiego pt. Professor Wacław Szybalski on Lwów, Genes, the Essence of Life, and Nobel Laureates. Cieszymy się, bardzo, iż książka będzie mogła być już promowana także wśród anglojęzycznych czytelników i trafi do międzynarodowego grona odbiorców. W powstanie tej książki, oprócz autora Jarosława Abramowa-Newerlego i jego małżonki Wandy, którzy przeprowadzili i spisali liczne wywiady z członkami rodziny oraz przyjaciółmi Profesora, zaangażowany był osobiście sam Profesor, który zadziwia wspaniałą pamięcią i wielką dbałością o szczegóły, opisując zarówno ludzi — członków rodziny oraz licznych przyjaciół i kolegów naukowców jak i miejsca oraz wydarzenia. Zarówno do polskiej jak i angielskiej edycji książki, został dołączony interesujący film o profesorze Wacławie Szybalskim pt. Esencja życia w reżyserii Anny Ferens z 2014 roku. Zapraszamy gorąco do lektury tej nietuzinkowej publikacji! Książka do nabycia w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej

Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2019 rok otwarty

czerwiec 08, 2020//

W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do tej nagrody. W roku bieżącym odbywa się ósma edycja programu. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020, tak jak co roku premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną. KANDYDACI Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia. TERMIN Kandydatury można zgłaszać od 10 czerwca do 30 września 2020r. ZGŁOSZENIA Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl – prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. WYNIKI Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br. INFORMACJE Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie i w załączonym Formularzu wniosku  Na ewentualne pytania odpowie Pani Marta Dziedzic, Sekretarz Kapituły: email: marta.dziedzic@ug.edu.pl tel. 58 523 6409.

Czytaj więcej