Zarząd

Ewa
Łojkowska

Prezes Zarządu Fundacji

Jacek
Bigda

Członek Zarządu Fundacji

Stanisław
Kosiedowski

Członek Zarządu Fundacji

Sławomir Milewski

Członek Zarządu Fundacji

Józef Kur

Członek Zarządu Fundacji w latach 2008-2016

Józef Kur