Urodziny Profesora Wacława Szybalskiego

wrzesień 21, 2020//

Patron naszej Fundacji Profesor Waclaw Szybalski ukończył 9 września tego roku 99 lat! Szanowny Jubilat świętował te wyjątkowe urodziny w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Wirtualnie z najlepszymi życzeniami zdrowia i promiennego uśmiechu pospieszyła Fundacja i przyjaciele z Polski. Profesor dziękując za życzenia i pamięć podzielił się z nami zdjęciami z rodzinnej uroczystości. Cieszymy się ogromnie widząc Profesora w tak znakomitej formie i nieustająco życzymy zdrowia!

Czytaj więcej

Angielska edycja biografii Profesora Wacława Szybalskiego

wrzesień 21, 2020//

Niezmiernie milo jest nam poinformować Państwa, iż ukazało się angielskie wydanie biografii profesora Wacława Szybalskiego pt. Professor Wacław Szybalski on Lwów, Genes, the Essence of Life, and Nobel Laureates. Cieszymy się, bardzo, iż książka będzie mogła być już promowana także wśród anglojęzycznych czytelników i trafi do międzynarodowego grona odbiorców. W powstanie tej książki, oprócz autora Jarosława Abramowa-Newerlego i jego małżonki Wandy, którzy przeprowadzili i spisali liczne wywiady z członkami rodziny oraz przyjaciółmi Profesora, zaangażowany był osobiście sam Profesor, który zadziwia wspaniałą pamięcią i wielką dbałością o szczegóły, opisując zarówno ludzi — członków rodziny oraz licznych przyjaciół i kolegów naukowców jak i miejsca oraz wydarzenia. Zarówno do polskiej jak i angielskiej edycji książki, został dołączony interesujący film o profesorze Wacławie Szybalskim pt. Esencja życia w reżyserii Anny Ferens z 2014 roku. Zapraszamy gorąco do lektury tej nietuzinkowej publikacji! Książka do nabycia w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej

Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2019 rok otwarty

czerwiec 08, 2020//

W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do tej nagrody. W roku bieżącym odbywa się ósma edycja programu. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020, tak jak co roku premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną. KANDYDACI Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia. TERMIN Kandydatury można zgłaszać od 10 czerwca do 30 września 2020r. ZGŁOSZENIA Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl – prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. WYNIKI Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br. INFORMACJE Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie i w załączonym Formularzu wniosku  Na ewentualne pytania odpowie Pani Marta Dziedzic, Sekretarz Kapituły: email: marta.dziedzic@ug.edu.pl tel. 58 523 6409.

Czytaj więcej

Pożegnanie Janusza Wasylkowskiego

kwiecień 17, 2020//

Z głębokim żalem żegnamy Janusza Wasylkowskiego, urodzonego 2 sierpnia w 1933 roku we Lwowie poetę, pisarza, publicystę, eksperta dziejów i kultury Lwowa, twórcę i dyrektora Instytutu Lwowskiego, wieloletniego redaktora naczelnego „Rocznika Lwowskiego”. Śmierć Janusza Wasylkowskigo jest niepowetowaną stratą nie tylko dla badaczy dziejów Lwowa w kraju, ale również dla polskiego środowiska we Lwowie, które wspierał swoją wiedzą, życzliwością i pomocą. Janusz Wasylkowski zmarł w Warszawie 14 kwietnia 2020 roku. Wspomnienie o zmarłym można przeczytać w Kurierze Lwowskim. Cześć Jego pamięci.  

Czytaj więcej

Stypendia dla lwowskich studentów na UG przyznane

listopad 06, 2019//

Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego wraz z Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego przyznała 3 studentom biotechnologii z  Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie stypendia na 3-miesięczne staże w UG w roku akademickim 2019/20120. Stypendia otrzymali: Dmytro Bratiichuk, Yurii Fedorko i Dariya Hertsyk Studenci lwowscy odbędą staże z zakresu biotechnologii w wybranych laboratoriach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w pierwszej połowie 2020 roku. Dmytro Bratiichuk – Zakład Biologii Molekularnej, kierownik prof. dr hab. Igor Konieczny Yurii Fedorko –  Zakład Szczepionek Rekombinowanych, kierownik prof. dr hab. Bogusław Szewczyk Dariya Hertsyk – Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, kierownik dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG Stypendia przyznała Komisja w składzie: prof. Natalia Sybirna (Uniwersytet Lwowski), prof. Jacek Bigda (FPWS, Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Sławomir Milewski (FPWS i Politechnika Gdańska), prof. Grzegorz Węgrzyn (KB PAN i Uniwersytet Gdański) i prof. Ewa Łojkowska (FPWS, KB PAN i Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca Komisji.

Czytaj więcej

Publikacje Fundacji wśród tytułów uświetniających obchody 50lecia UG

październik 27, 2019//

Tytuły publikacji Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, zostały uwieńczone na zewnętrznych schodach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Obok tytułu wydanej w 2018 książki „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i Noblistach” autorstwa Jarosława Abramowa-Newerlego, znaleźć można także tytuł przygotowywanej obecnie publikacji o życiu i pracy naukowej prof. Karola Taylora, która ukaże się w 2020 roku z okazji obchodów 50lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Czytaj więcej

Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2018 rok przedłużony do 15.09.2019

czerwiec 06, 2019//

Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego zaprasza do przesyłania zgłoszeń do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. W. Szybalskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Nabór prac opublikowanych w 2018 r.został przedłużony do 15 września 2019. Regulamin nagrody dostępny jest tutaj. Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres: fundacja@fpws.pl Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Fundacji: Prof. Ewa Łojkowska, Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego, Ul. Abrahama 5880-307 Gdańsk Fundacja potwierdza otrzymanie zgłoszenia drogą elektroniczną. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, prosimy upewnić się czy otrzymali Państwo od Fundacji mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Czytaj więcej

„Kurier Galicyjski” o promocji książki we Lwowie

maj 20, 2019//

W numerze 7 „Kuriera Galicyjskiego” z dnia 16-29 kwietnia 2019, ukazała się relacja z promocji książki ” Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach”, która odbyła się 9 kwietnia 2019 w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

Stypendia dla studentów ze Lwowa

maj 20, 2019//

Z przyjemnością informujemy, iż zarząd Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego studiujących w Uniwersytecie Lwowskim i/lub Politechnice Lwowskiej. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, gdyż wsparcie dla zainicjowanego przez fundację programu stypendialnego wyraził także Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendia będą przyznawane magistrantom i/lub doktorantom w trybie konkursowym. Stypendia powinny pozwolić na sfinansowanie 3-miesięcznego stażu w Gdańsku. Kandydaci do stypendium powinni się wykazać zainteresowaniem pracą naukową; być współautorami publikacji naukowych i/lub wystąpień na konferencjach naukowych, być laureatami nagród/wyróżnień naukowych. Powinni się także wykazać znajomością języka polskiego. Program stypendialny planujemy kontynuować przez co najmniej dwa kolejne lata. Okazją do ogłoszenia tej informacji był udział prof. Ewy Lojkowskiej w odbywającej się we Lwowie w dniach 9-11 kwietnia 2019  XV International Scientific Conference for Students and PhD Students “YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY”, dedykowanej 135 rocznicy urodzin profesora Jakuba Karola Parnasa, twórcy lwowskiej szkoły biochemicznej. Na zaproszenie organizatorów, prof. Łojkowska wygłosiła wykład plenarny o życiu i osiągnieciach naukowych profesora Wacława Szybalskiego oraz o powołanej przez niego Fundacji. ZGŁOSZENIA należy wysyłać do 26 maja 2019 roku mailowa na oba na adresy:  Natalia Sybirna sybirna_natalia@yahoo.com  Ewa Łojkowska  email: fundacja@fpws.pl Zgłoszenie musi zawierać: Curriculum vitae. List motywacyjny Listę osiągnieć naukowych  (publikacje,  prezentacje na konferencjach, […]

Czytaj więcej

Promocja książki o prof. Szybalskim i prezentacja Fundacji we Lwowie 9 kwietnia 2019

kwiecień 05, 2019//

Prezes Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego, prof. Ewa Łojkowska przedstawi postać i dokonania profesora Wacława Szybalskiego oraz działalność Fundacji na XV Międzynarodowej Konferencji “Youth and progress of biology” dedykowanej 135 rocznicy urodzin J.O. Parnasa, na Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie 9 kwietnia 2019 roku. Tego samego dnia, 9 kwietnia o godz. 19:00 w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (Центр міської історії) we Lwowie, odbędzie się spotkanie promujące książkę „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach”. W spotkaniu udział weźmie córka profesora Szybalskiego Pani Barbara Hunter-Sandor oraz Stanisław Kosiedowski, członek zarządu FPWS oraz miłośnik Lwowa i twórca strony www.lwow.com.pl. Częścią spotkania będzie projekcja filmu o życiu i działalności Profesora „Esencja życia”. Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych! Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego i Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Czytaj więcej