Prof. Anna J. Podhajska patronką gdańskiego tramwaju

16 października, 2020 /

W piątek, 9 października 2020 r., gdańskiemu tramwajowi nadano imię prof. Anny J. Podhajskiej – inicjatorki i współtwórczyni Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierowniczki Katedry Biotechnologii MWB UG i GUMed.

Wydarzenie odbyło się na nieczynnym przystanku tramwajowym, przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Nowych Ogrodów. Ze względu na zaostrzony reżim sanitarny liczba zaproszonych gości była ograniczona.

Po krótkim wstępie wygłoszonym przez Prezydent Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz, głos zabrała dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan MWB UG i GUMed. Sylwetkę prof. Anny Jadwigi Podhajskiej przedstawiła prof. dr hab. Ewa Łojkowska kierowniczka Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego oraz Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed, Dziekan MWB w latach 2005-2012 oraz Członek Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

Głos zabrał także prof. dr hab. Jacek Bigda, kierownik Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej MWB UG i GUMed, Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekan MWB w latach 1999-2005 oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Dyrektor Związku Uczelni Gdańskich im. Daniela Fahrenheita. W uroczystości wzięli też udział Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG oraz Prodziekan ds. rozwoju dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed. 

Uroczystego odsłonięcia imienia nadanego tramwajowi dokonali Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, dr hab. Ewelina Król, prof. UG, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Jacek Bigda i prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Więcej na stronie UG


ANNA J. PODHAJSKA – Pierwsza Dama Biotechnologii Polskiej

Urodziła się  17 kwietnia 1938 roku w Gdyni.  Wybitna uczona, biotechnolog, profesor nauk biologicznych. W 1955 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, a w roku 1964 Akademię Medyczną w Gdańsku. W latach 1965–1970 roku pracowała w Katedrze Mikrobiologii AMG. Od roku 1970 pracowała na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG. W 1975 utworzyła Katedrę Mikrobiologii, którą kierowała do 1996 roku.

Jako pełnomocniczka Konferencji Rektorów Uczelni Trójmiasta w 1993 roku była inicjatorką i współorganizatorką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego w latach 1993 -1996 była prodziekanem. Od roku 1996 do śmierci kierowała utworzoną przez siebie Katedrą Biotechnologii MWB UG i GUMed. Była promotorką 20 rozpraw doktorskich i patronką kilku habilitacji. Charyzmatyczna uczona, zawsze pełna entuzjazmu i wielu innowacyjnych pomysłów,  wychowawczyni licznych adeptów biotechnologii.

Była współtwórczynią Gdańskiego Centrum Transferu Technologii i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Członkini Komitetu Biotechnologii PAN i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN (2003–2006).

Profesor Anna Podhajska jest jedną z pionierek wprowadzania do diagnostyki chorób wirusowych, bakteryjnych i nowotworowych innowacyjnych metod opartych o markery molekularne. Zajmowała się także badaniem genetycznych i molekularnych podstaw powstawania nowotworów, wykorzystaniem metody fotodynamicznej do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych oraz opracowywaniem nowoczesnych technologii do produkcji substancji biologicznie aktywnych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.