Stypendia dla 29 ukraińskich studentów na Uniwersytecie Gdańskim

grudzień 09, 2022//

Rada Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdąnskiego w składzie: dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG;  prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Prezes Zarządu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego;  Piotr Patalas – przedstawiciel Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego;  mgr inż. Agnieszka Wojtach – Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. przyznała jednorazowe stypendia w wysokości 2 348 zł.  29-ciu studentom Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z powodu działań wojennych w Ukrainie. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Gdańskiego. News in English

Czytaj więcej

Profesor Wacław Szybalski upamiętniony na 30. Inauguracji MWB UG i GUMed

listopad 25, 2022//

Uroczystej, trzydziestej inauguracji Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 6 października 2022 roku towarzyszyły dwie wystawy, na których upamiętniony został prof. Waclaw Szybalski. Pierwsza z wystaw prezentowała twórców i inicjatorów Wydziału oraz wszystkich jego dziekanów. Profesor Wacław Szybalski znalazł się tu wśród innych, wybitnych postaci,  kluczowych dla Wydziału m.in.: prof. Wiesława Makarewicza, prof. Anny. J.Podhajskiej, prof. Karola Taylora i prof. Macieja Żylicza.  Merytorycznie wystawę opracowały prof. Ewa Łojkowska, dr hab. Ewelina Król prof. UG i Marta Dziedzic, a autorem koncepcji graficznej jest Alan Stocki. Druga z wystaw, to ekspozycja, która powstała w związku z wydaniem przez Fundację w 2018 roku książki „Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach”, autorstwa Jarosława Abramowa-Newerlego i składa się z plansz prezentujących fragmenty treści tej zbeletryzowanej biografii prof. Szybalskiego. Wystawę przygotowała Anna Karcz Bartkowska we współpracy z prof. Ewą Łojkowską.

Czytaj więcej

Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego ponownie wspiera studentów z Ukrainy studiujących w Uniwersytecie Gdańskim

listopad 25, 2022//

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłosiła konkurs o stypendium dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z powodu wojny w Ukrainie. Fundacja Profesora Waclawa Szybalskiego przekazała darowiznę wspierająca Fundusz Stypendialny, z którego wypłacane będą stypendia. Zachęcamy ukraińskich studentów do składania wniosków. Szczegółowe zasady aplikowania, regulamin oraz niezbędne załączniki znajdują się tutaj.

Czytaj więcej

Wystawa „Skarbnica polskich Ormian” otrzymała dofinansowanie Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego

listopad 20, 2022//

Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego dofinansowała stałą ekspozycję muzealną poświęconą kulturze i historii polskich Ormian, bazującą na zbiorach Ormian lwowskich, zrealizowaną przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Intencją twórców było stworzenie pierwszej w Polsce stałej ekspozycji, prezentującej historię polskich Ormian od czasu ich przybycia na ziemie polskie w XIV wieku do tragedii II wojny światowej i powojennego exodusu z Kresów. Na wystawie prezentowane są najważniejsze wydarzenia oraz postaci historyczne zilustrowane odpowiednio dobranymi eksponatami, uzupełnionymi o treści informacyjne. Otwarcie wystawy stałej pt. „Skarbnica polskich Ormian” odbędzie się 2 grudnia 2022 w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 12. Więcej na stronie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Czytaj więcej

Prof. Andrzej Dziembowski objął Katedrę im. Wacława Szybalskiego w Uniwersytecie Gdańskim

listopad 20, 2022//

6 października 2022 roku podczas jubileuszowej 30. inauguracji roku akademickiego w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski powierzył prof. dr hab. Andrzejowi Dziembowskiemu z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanie jedną z trzech imiennych katedr powstałych na Uniwersytecie Gdańskim –  Katedrę im. Wacława Szybalskiego.  Prof. Andrzej Dziembowski w swojej przemowie podziękował za powierzenie mu jednostki mającej tak wybitnego patrona jak  prof. Wacław Szybalski, pioniera światowej biotechnologii i terapii genowej i następnie wygłosił wykład inauguracyjny pt. „mRNA – rewolucyjna technologia leków biologicznych”. Więcej na stronie UG

Czytaj więcej

Trwa nabór prac do Nagrody KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę opublikowaną w 2021 roku

maj 22, 2022//

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym KANDYDACI Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą̨ być́ badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW do 30 września 2022 ZGŁOSZENIA Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl – prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. WYNIKI Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br. INFORMACJE Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie przyznawania nagrody. Formularz zgłoszenia do pobrania poniżej.

Czytaj więcej

Stypendia na pomoc ukraińskim studentom

luty 28, 2022//

Poruszeni i wstrząśnięci wydarzeniami na Ukrainie, sprzeciwiamy się bestialskiej rosyjskiej agresji zbrojnej na naszych Sąsiadów i okazujemy Ukraińcom wszelkie możliwe wsparcie. Decyzją Zarządu Fundacji przeznaczamy 15 000 zł na stypendium dla studentki lub studenta ze Lwowa na Ukrainie. Stypendium ufundowane przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego będzie jednym z wielu oferowanych w ramach akcji wpierającej ukraińskich studentów zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański i Fundacje Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W sprawie szczegółów formalnych prosimy o kontakt: frug@ug.edu.pl

Czytaj więcej

Nagroda KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę opublikowaną w 2020 roku przyznana

styczeń 13, 2022//

Niezmiernie milo jest nam ogłosić, iż laureatem IX edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2020 został Pan dr Jacek Stępniewski z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu. Jagiellońskiego. Nagrodzony laureat należy do zespołu prof. dr hab. Józefa Dulaka  kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBB UJ a jego wyróżniona publikacja to: Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes, in Contrast to Adipose Tissue-Derived Stromal Cells, Efficiently Improve Heart Function in Murine Model of Myocardial Infarction   Praca opublikowana w Biomedicines. 2020 Dec 7;8(12):578. doi:  0.3390/biomedicines8120578  została wykonana w całości w Polsce, w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, a jej autorami są: Stępniewski J, Tomczyk M, Andrysiak K, Kraszewska I, Martyniak A, Langrzyk A, Kulik K, Wiśniewska E, Jeż M, Florczyk-Soluch U, Polak K, Podkalicka P, Kachamakova-Trojanowska N, Józkowicz A, Jaźwa-Kusior A, Dulak J. Dr Jacek Stępniewski jest pierwszym i współ-korespondencyjnym autorem tej publikacji. Publikacja ta jest pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie opisujących możliwości zastosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) w terapii zawału mięśnia sercowego, Innowacyjność pracy związana jest z zastosowanie kardiomiocytów ludzkich, różnicowanych z iPSC, które dodatkowo zostały zmodyfikowane wektorami lentiwirusowymi niosącymi […]

Czytaj więcej

Wydanie specjalne Acta Biochimica Polonica

wrzesień 14, 2021//

Z przyjemnością informujemy, iż w 100 rocznicę urodzin prof. Wacława Szybasksiego 9 września 2021 roku ukazało się specjalne wydanie czasopisma Acta Biochimica Polonica dedykowane życiu i działalności naukowej Profesora Numer 3/2021 ABP wydany jest pod patronatem honorowym Komitetu Biotechnologii PAN i Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego. Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Prezeska Zarządu Fundacji, była gościnnym edytorem tego wydawnictwa. W wydaniu można tez znaleźć listę najważniejszych publikacji prof. Wacława Szybalskiego. Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem.

Czytaj więcej

Nagroda Specjalna Fundacji dla prof. Józefa Dulaka

listopad 27, 2020//

Z przyjemnością informujemy, iż profesor Józef Dulak został laureatem Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego za działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy o możliwościach i ograniczeniach medycyny regeneracyjnej. Profesor Józef Dulak od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą możliwości i ograniczeń zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Brał udział w aktywnym upowszechnianiu wiedzy na temat Raportu European Academies Science Advisory Council (EASAC) i Federation of European Academiae of Medicine (FEAM) zatytułowanego „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej”, który został opublikowany 20 czerwca 2020 roku. Profesor Józef Dulak był inicjatorem i głównym organizatorem, przeprowadzonej w formie webinarium w dniu 25 listopada 2020 rok, Sesji Naukowej zatytułowanej „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: Raport EASAC z polskiej perspektywy”. Serdecznie gratulujemy! Informacje o przyznaniu nagrody i dokonaniach Profesora również na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitetu Biotechnologii PAN.

Czytaj więcej