Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2022 rok

wrzesień 07, 2023//

W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodą polską badaczkę lub badacza chcielibyśmy zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do tej nagrody. W roku bieżącym odbywa się kolejna edycja programu. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2023, tak jak co roku premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną. KANDYDACI Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badaczki i badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia. TERMIN Kandydatury można zgłaszać do 30 września 2023 r. ZGŁOSZENIA Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego i ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl – prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. WYNIKI Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br. INFORMACJE Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie i formularzu wniosku do pobrania poniżej. Na ewentualne pytania odpowie Pani mgr Marta Dziedzic, Sekretarz Kapituły: email: marta.dziedzic@ug.edu.pl Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Czytaj więcej

Nagroda KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę opublikowaną w 2020 roku przyznana

styczeń 13, 2022//

Niezmiernie milo jest nam ogłosić, iż laureatem IX edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2020 został Pan dr Jacek Stępniewski z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu. Jagiellońskiego. Nagrodzony laureat należy do zespołu prof. dr hab. Józefa Dulaka  kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBB UJ a jego wyróżniona publikacja to: Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes, in Contrast to Adipose Tissue-Derived Stromal Cells, Efficiently Improve Heart Function in Murine Model of Myocardial Infarction   Praca opublikowana w Biomedicines. 2020 Dec 7;8(12):578. doi:  0.3390/biomedicines8120578  została wykonana w całości w Polsce, w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, a jej autorami są: Stępniewski J, Tomczyk M, Andrysiak K, Kraszewska I, Martyniak A, Langrzyk A, Kulik K, Wiśniewska E, Jeż M, Florczyk-Soluch U, Polak K, Podkalicka P, Kachamakova-Trojanowska N, Józkowicz A, Jaźwa-Kusior A, Dulak J. Dr Jacek Stępniewski jest pierwszym i współ-korespondencyjnym autorem tej publikacji. Publikacja ta jest pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie opisujących możliwości zastosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) w terapii zawału mięśnia sercowego, Innowacyjność pracy związana jest z zastosowanie kardiomiocytów ludzkich, różnicowanych z iPSC, które dodatkowo zostały zmodyfikowane wektorami lentiwirusowymi niosącymi […]

Czytaj więcej

Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2019 rok otwarty

czerwiec 08, 2020//

W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do tej nagrody. W roku bieżącym odbywa się ósma edycja programu. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020, tak jak co roku premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną. KANDYDACI Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia. TERMIN Kandydatury można zgłaszać od 10 czerwca do 30 września 2020r. ZGŁOSZENIA Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl – prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. WYNIKI Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br. INFORMACJE Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie i w załączonym Formularzu wniosku  Na ewentualne pytania odpowie Pani Marta Dziedzic, Sekretarz Kapituły: email: marta.dziedzic@ug.edu.pl tel. 58 523 6409.

Czytaj więcej

Stypendia dla studentów ze Lwowa

maj 20, 2019//

Z przyjemnością informujemy, iż zarząd Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego studiujących w Uniwersytecie Lwowskim i/lub Politechnice Lwowskiej. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, gdyż wsparcie dla zainicjowanego przez fundację programu stypendialnego wyraził także Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendia będą przyznawane magistrantom i/lub doktorantom w trybie konkursowym. Stypendia powinny pozwolić na sfinansowanie 3-miesięcznego stażu w Gdańsku. Kandydaci do stypendium powinni się wykazać zainteresowaniem pracą naukową; być współautorami publikacji naukowych i/lub wystąpień na konferencjach naukowych, być laureatami nagród/wyróżnień naukowych. Powinni się także wykazać znajomością języka polskiego. Program stypendialny planujemy kontynuować przez co najmniej dwa kolejne lata. Okazją do ogłoszenia tej informacji był udział prof. Ewy Lojkowskiej w odbywającej się we Lwowie w dniach 9-11 kwietnia 2019  XV International Scientific Conference for Students and PhD Students “YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY”, dedykowanej 135 rocznicy urodzin profesora Jakuba Karola Parnasa, twórcy lwowskiej szkoły biochemicznej. Na zaproszenie organizatorów, prof. Łojkowska wygłosiła wykład plenarny o życiu i osiągnieciach naukowych profesora Wacława Szybalskiego oraz o powołanej przez niego Fundacji. ZGŁOSZENIA należy wysyłać do 26 maja 2019 roku mailowa na oba na adresy:  Natalia Sybirna sybirna_natalia@yahoo.com  Ewa Łojkowska  email: fundacja@fpws.pl Zgłoszenie musi zawierać: Curriculum vitae. List motywacyjny Listę osiągnieć naukowych  (publikacje,  prezentacje na konferencjach, […]

Czytaj więcej

Konferencja EUROBIOTECH 2017

październik 05, 2017//

Na konferencji EUROBIOTECH 2017, która odbyła się w Krakowie w dniach 11-14 września wręczono siedem nagród książkowych ufundowanych przez Fundację.   Nagrody za trzy najlepsze prezentacje otrzymali: Karolina Pierzynowska (Improvement in behavior and biochemical parameters in the streptozotocin-induced rat model of Alzheimer disease treated with genistein), Olga Mucha i Paulina Podkalicka (Searching for the right tool for heme oxygenase-1 inhibition – the comparison of small-molecule inhibitors, shRNA and CRISPR/Cas9 system) i Dan Kučera (Strategies to improve the yield of PHAs produced from wood material). Nagrodzono również najlepsze studenckie wystąpienia ustne. Pierwszą Nagrodę przyznano Paulinie Santus (The model of intragenic homologous recombination in mouse embryonic stem cells), Drugą Nagrodę Małgorzacie Janik (Polymeric nanocapsules with oil cores as drug delivery systems), zaś Trzecią Nagrodę – Patrycji Jakubek (The impact of processing on human milk microRNA composition). Gratulujemy!

Czytaj więcej

XXIV Sympozjum Peptydowe – nagrody książkowe Fundacji

październik 02, 2017//

W dniach 3-7 września w Jastrzębiej Górze odbyło się XXIV Polskie Sympozjum Peptydowe zorganizowane przez Katedrę Chemii Biomedycznej UG pod kierownictwem dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło, prof. UG . Miało ono specjalny, jubileuszowy charakter. Na rok 2017 przypada bowiem 50. rocznica pierwszej Konferencji Peptydowej, zorganizowanej w Gdańsku przez prof. Gotfryda Kupryszewskiego. Tegoroczne sympozjum zgromadziło około 200 uczonych związanych z chemią peptydów, w tym wielu gości zagranicznych. Gościem honorowym był prof. Maurice Manning (University of Toledo, Ohio), światowej klasy specjalista w dziedzinie wazopresyny i oksytocyny.   Sympozjum charakteryzowało się wysokim poziomem naukowym. Poszczególne sesje naukowe poświęcone były m.in. badaniom enzymów, zastosowaniem peptydów w immunoterapii, syntezie i badaniu struktury peptydów i peptydomimetyków, ligandom peptydowym, foldamerom i modulacji aktywności proteasomu. Bardzo wysokim poziomem naukowych charakteryzowały się również prezentowane wyniki badań naukowych młodych uczonych.   Spośród prezentacji ustnych i posterowych wybrano najlepsze, które nagrodzone zostały między innymi przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego egzemplarzami książek Ryszarda Wójcika Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla. Nagrodzono najlepszą prezentację ustną oraz najlepszą postawę projakościową i prospołeczną prezentowaną podczas Sympozjum. W skład jury weszli prof. dr hab. Wojciech Kamysz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński z Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski z Politechniki Wrocławskiej. Nagrody zostały uroczyście wręczone […]

Czytaj więcej

Konferencja MIKROBIOT 2017 – nagrody Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego

październik 02, 2017//

Podczas konferencja MIKROBIOT 2017  Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego uhonorowała autorów i autorki najlepszych prezentacji egzemplarzami książki Ryszarda Wójcika Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla.  Nagrody otrzymały zespoły: Marcina Wawrzyniaka z Uniwersytetu w Zurychu, Anny Dzionek  z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Justyny Adamiak z Uniwersytetu Łódzkiego, Mateusza Zięciny z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Aliny Minias z Instytutu Biologii Medycznej PAN i Katarzyny Pakiet z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gratulujemy!  

Czytaj więcej

Przyznano Nagrodę im. Profesora Józefa Kura

październik 02, 2017//

Laureatką konkursu na najlepszą pracę badawczą z biotechnologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia została Pani Agata Wasak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej). Nagrodę im. Profesora Józefa Kura w wysokości 1500 zł, ufundowaną przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego, przyznał Komitet w składzie: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, dr hab. Hubert Cieśliński. Laureatce serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej

BioMillenium 2017 – nagrody przyznane!

wrzesień 29, 2017//

FPWS ufundowała nagrody dla młodych naukowców w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Biotechnologów i Mikrobiologów BioMillenium 2017 (Gdańsk, PG, 6-8 września 2017). Nagrodę im. Profesora Józefa Kura  za najlepszą pracę badawczą z biotechnologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia, otrzymała Pani Agata Wasak  z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej.  Oceny dokonał komitet naukowy w składzie: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, dr hab. Hubert Cieśliński Ponadto, przyznano wyróżnienia w postaci ufundowanych przez FPWS książek o Rudolfie Weiglu autorstwa Ryszarda Wójcika. Książka została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego. Wyróżnienia otrzymali: 1. Konkurs na  najlepszą pracę badawczą z mikrobiologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia – Pani Karolina Dadura. 2. Konkurs na najlepszą pracę badawczą przedstawioną w postaci posteru – Pan Karol Bocian. 3. Konkurs dla młodych uczestników (studentów i magistrów) za pracę badawczą przedstawioną w postaci posteru – Pan Tomasz Wróbel.     Laureatom gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!

Czytaj więcej

Przedłużamy nabór w tegorocznym konkursie!

sierpień 04, 2017//

 Zgłoszenia do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego można dosyłać do 31. sierpnia 2017. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.Nabór prac opublikowanych w 2016 r. przedłużono do 31 sierpnia 2017. Regulamin nagrody dostępny jest tutaj. Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres: fundacja@fpws.pl Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Fundacji: Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. Fundacja drogą elektroniczną potwierdza otrzymanie zgłoszenia. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną prosimy upewnić się czy otrzymali Państwo od Fundacji mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Czytaj więcej