Stypendia dla studentów ze Lwowa

20 maja, 2019 /

Z przyjemnością informujemy, iż zarząd Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego studiujących w Uniwersytecie Lwowskim i/lub Politechnice Lwowskiej. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, gdyż wsparcie dla zainicjowanego przez fundację programu stypendialnego wyraził także Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane magistrantom i/lub doktorantom w trybie konkursowym. Stypendia powinny pozwolić na sfinansowanie 3-miesięcznego stażu w Gdańsku. Kandydaci do stypendium powinni się wykazać zainteresowaniem pracą naukową; być współautorami publikacji naukowych i/lub wystąpień na konferencjach naukowych, być laureatami nagród/wyróżnień naukowych. Powinni się także wykazać znajomością języka polskiego. Program stypendialny planujemy kontynuować przez co najmniej dwa kolejne lata.

Okazją do ogłoszenia tej informacji był udział prof. Ewy Lojkowskiej w odbywającej się we Lwowie w dniach 9-11 kwietnia 2019  XV International Scientific Conference for Students and PhD Students “YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY”, dedykowanej 135 rocznicy urodzin profesora Jakuba Karola Parnasa, twórcy lwowskiej szkoły biochemicznej. Na zaproszenie organizatorów, prof. Łojkowska wygłosiła wykład plenarny o życiu i osiągnieciach naukowych profesora Wacława Szybalskiego oraz o powołanej przez niego Fundacji.

ZGŁOSZENIA należy wysyłać do 26 maja 2019 roku mailowa na oba na adresy:

 Natalia Sybirna sybirna_natalia@yahoo.com

 Ewa Łojkowska  email: fundacja@fpws.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. Curriculum vitae.
  2. List motywacyjny
  3. Listę osiągnieć naukowych  (publikacje,  prezentacje na konferencjach, nagrody).
  4. Opinię od przełożonego.
  5. Potwierdzenie statusu magistra lub doktoranta na lwowskiej uczelni (pisemne potwierdzenie od przełożonego naukowego)
  6. Oświadczenie kandydata o znajomości języka polskiego w stopniu wystarczającym do podjęcia badań naukowych w Polsce.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną w składzie:

Prof. Ewa Łojkowska, reprezentująca Fundację Profesora Wacława Szybalskiego oraz Uniwersytet Gdański

Prof. Sławomir Milewski, reprezentujący Fundację Profesora Wacława Szybalskiego oraz Politechnikę Gdańską

Prof. Grzegorz Węgrzyn, reprezentujący Uniwersytet Gdański

Prof. Natalia Sybirna, reprezentująca Uniwersytet we Lwowie