Przedłużamy nabór w tegorocznym konkursie!

04 sierpnia, 2017 /
 Zgłoszenia do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego można dosyłać do 31. sierpnia 2017.
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.Nabór prac opublikowanych w 2016 r. przedłużono do 31 sierpnia 2017.

Regulamin nagrody dostępny jest tutaj.

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres: fundacja@fpws.pl

Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Fundacji:
Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego,
ul. Kładki 24,
80-822 Gdańsk.

Fundacja drogą elektroniczną potwierdza otrzymanie zgłoszenia. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną prosimy upewnić się czy otrzymali Państwo od Fundacji mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.