BioMillenium 2017 – nagrody przyznane!

29 września, 2017 /

FPWS ufundowała nagrody dla młodych naukowców w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Biotechnologów i Mikrobiologów BioMillenium 2017 (Gdańsk, PG, 6-8 września 2017).

Nagrodę im. Profesora Józefa Kura  za najlepszą pracę badawczą z biotechnologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia, otrzymała Pani Agata Wasak  z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii

Fizjologicznej.  Oceny dokonał komitet naukowy w składzie: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, dr hab. Hubert Cieśliński

Ponadto, przyznano wyróżnienia w postaci ufundowanych przez FPWS książek o Rudolfie Weiglu autorstwa Ryszarda Wójcika. Książka została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Konkurs na  najlepszą pracę badawczą z mikrobiologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia – Pani Karolina Dadura.
2. Konkurs na najlepszą pracę badawczą przedstawioną w postaci posteru – Pan Karol Bocian.
3. Konkurs dla młodych uczestników (studentów i magistrów) za pracę badawczą przedstawioną w postaci posteru – Pan Tomasz Wróbel.

 

 

Laureatom gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!