Książka “Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i Noblistach”

styczeń 17, 2019//

Autor: Jarosław Abramow – Newerly Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Rok 2018   Na powstanie tej książki złożyła się praca wielu osób: jej bohatera – profesora Wacława Szybalskiego, który zadziwił autora – Jarosława Abramowa Newerlego, wspaniałą pamięcią i wielką dbałością o opisanie ogromnej liczby ludzi, począwszy od członków rodziny po licznych przyjaciół i kolegów naukowców, miejsc, wydarzeń. Jarosława Abramowa Newerlego i Jego małżonki Anny, którzy przeprowadzili i spisali liczne wywiady z członkami rodziny i przyjaciółmi profesora. Współpracownicy i przyjaciółki profesora – Ireny Frączek, która zapisane przez autora książki wspomnienia uzupełniła i opatrzyła fotografiami i przypisami. Niewątpliwie, zasługą dr Jerzego Barankiewicza, inicjatora i prezesa Polskiego Salonu Artystycznego w San Diego, jest datujący się na rok 2010 pomysł powstania tej książki i propozycja aby napisał ją właśnie Jarosław Abramow Newerly. W procesie powstawania książki bardzo aktywnie uczestniczyła Irena Frączek, która uzupełniła wspomnienia profesora i opatrzyła je przypisami i fotografiami. Inicjatywę powstania książki podjęła i doprowadziła do wydania tej intersującej książki, opisującej bogate życie oraz ogromny dorobek naukowy (ponad 300 publikacji cytowanych w literaturze naukowej około 13 000 razy) jednego z najwybitniejszych polskich naukowców Fundacja jego imienia. Profesor Szybalski wyjechał z Polski w roku 1949, ale pozostał Polakiem i Lwowiakiem zawsze zainteresowanym polskim życiem naukowym i […]

Czytaj więcej

Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego trwa do 15 września 2018

lipiec 25, 2018//

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. W. Szybalskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Nabór prac opublikowanych w 2017 r. został przedłużony do 15 września 2018. Regulamin nagrody dostępny jest tutaj. Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres: fundacja@fpws.pl Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Fundacji: Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. Fundacja potwierdza otrzymanie zgłoszenia drogą elektroniczną. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, prosimy upewnić się czy otrzymali Państwo od Fundacji mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Czytaj więcej

Fundacja Kościuszkowska uczciła Profesora Szybalskiego

październik 30, 2017//

W sobotę 28 października 2017 r. odbyło się w Nowym Jorku zorganizowane przez Fundację Kościuszkowską spotkanie z profesorem Wacławem Szybalskim. Podczas spotkania odbyła się projekcja poświęconego Profesorowi filmu Esencja życia w reżyserii Anny Ferens. Wieczór uświetnili wystąpieniami przyjaciele i współpracownicy Profesora – mowy wygłosili  James D. Watson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, oraz profesor Uniwersytetu Yale William C. Summers.  Publiczność wysłuchała również utworów F. Chopina w wykonaniu Małgorzaty Goroszewskiej,

Czytaj więcej

Konferencja EUROBIOTECH 2017

październik 05, 2017//

Na konferencji EUROBIOTECH 2017, która odbyła się w Krakowie w dniach 11-14 września wręczono siedem nagród książkowych ufundowanych przez Fundację.   Nagrody za trzy najlepsze prezentacje otrzymali: Karolina Pierzynowska (Improvement in behavior and biochemical parameters in the streptozotocin-induced rat model of Alzheimer disease treated with genistein), Olga Mucha i Paulina Podkalicka (Searching for the right tool for heme oxygenase-1 inhibition – the comparison of small-molecule inhibitors, shRNA and CRISPR/Cas9 system) i Dan Kučera (Strategies to improve the yield of PHAs produced from wood material). Nagrodzono również najlepsze studenckie wystąpienia ustne. Pierwszą Nagrodę przyznano Paulinie Santus (The model of intragenic homologous recombination in mouse embryonic stem cells), Drugą Nagrodę Małgorzacie Janik (Polymeric nanocapsules with oil cores as drug delivery systems), zaś Trzecią Nagrodę – Patrycji Jakubek (The impact of processing on human milk microRNA composition). Gratulujemy!

Czytaj więcej

XXIV Sympozjum Peptydowe – nagrody książkowe Fundacji

październik 02, 2017//

W dniach 3-7 września w Jastrzębiej Górze odbyło się XXIV Polskie Sympozjum Peptydowe zorganizowane przez Katedrę Chemii Biomedycznej UG pod kierownictwem dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło, prof. UG . Miało ono specjalny, jubileuszowy charakter. Na rok 2017 przypada bowiem 50. rocznica pierwszej Konferencji Peptydowej, zorganizowanej w Gdańsku przez prof. Gotfryda Kupryszewskiego. Tegoroczne sympozjum zgromadziło około 200 uczonych związanych z chemią peptydów, w tym wielu gości zagranicznych. Gościem honorowym był prof. Maurice Manning (University of Toledo, Ohio), światowej klasy specjalista w dziedzinie wazopresyny i oksytocyny.   Sympozjum charakteryzowało się wysokim poziomem naukowym. Poszczególne sesje naukowe poświęcone były m.in. badaniom enzymów, zastosowaniem peptydów w immunoterapii, syntezie i badaniu struktury peptydów i peptydomimetyków, ligandom peptydowym, foldamerom i modulacji aktywności proteasomu. Bardzo wysokim poziomem naukowych charakteryzowały się również prezentowane wyniki badań naukowych młodych uczonych.   Spośród prezentacji ustnych i posterowych wybrano najlepsze, które nagrodzone zostały między innymi przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego egzemplarzami książek Ryszarda Wójcika Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla. Nagrodzono najlepszą prezentację ustną oraz najlepszą postawę projakościową i prospołeczną prezentowaną podczas Sympozjum. W skład jury weszli prof. dr hab. Wojciech Kamysz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński z Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski z Politechniki Wrocławskiej. Nagrody zostały uroczyście wręczone […]

Czytaj więcej

Konferencja MIKROBIOT 2017 – nagrody Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego

październik 02, 2017//

Podczas konferencja MIKROBIOT 2017  Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego uhonorowała autorów i autorki najlepszych prezentacji egzemplarzami książki Ryszarda Wójcika Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla.  Nagrody otrzymały zespoły: Marcina Wawrzyniaka z Uniwersytetu w Zurychu, Anny Dzionek  z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Justyny Adamiak z Uniwersytetu Łódzkiego, Mateusza Zięciny z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Aliny Minias z Instytutu Biologii Medycznej PAN i Katarzyny Pakiet z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gratulujemy!  

Czytaj więcej

Przyznano Nagrodę im. Profesora Józefa Kura

październik 02, 2017//

Laureatką konkursu na najlepszą pracę badawczą z biotechnologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia została Pani Agata Wasak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej). Nagrodę im. Profesora Józefa Kura w wysokości 1500 zł, ufundowaną przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego, przyznał Komitet w składzie: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, dr hab. Hubert Cieśliński. Laureatce serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z uczelniami ze Lwowa

wrzesień 30, 2017//

Uniwersytet Gdański wzmacnia współpracę z uczelniami ze Lwowa. W marcu 2017 podpisane zostało porozumienie z Uniwersytetem Ivana Franki, a we wrześniu 2017 umowa o współpracy z Politechniką Lwowską.   Zobacz zdjęcia z wizyty delegacji obu lwowskich uczelni w Gdańsku.  

Czytaj więcej

Konferencja BioMillenium 2017: Nagroda im. Profesora Józefa Kura

lipiec 09, 2017//

W ramach Ogólnopolskiej Konferencji Biotechnologów i Mikrobiologów BioMillenium 2017, odbywającej się na terenie Politechniki Gdańskiej w dniach  6 – 8 września 2017, FPWS ufunduje Nagrodę im. Profesora Józefa Kura  w wysokości 1500 zł za najlepszą pracę badawczą z biotechnologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia.

Czytaj więcej

Prof. Szybalski Honorowym Członkiem Komitetu Biotechnologii PAN

listopad 09, 2016//

Z wielką przyjemniością informujemy, iż na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii PAN w dniu 19.10.2016 prof. Wacław Szybalski  został uhonorowany nadaniem tytułu Honorowego członka Komitetu Biotechnologii PAN. Z wnioskiem wystąpiła Prof dr hab. Ewa Łojkowska jako prezes Fundacji i w nowej kadencji z-ca przewodniczącego Komitetu Biotechnologii PAN. Drugim Honorowym członkiem Komitetu Biotechnologii PAN został profesor Wojciech Stec Czł. rzeczyw. PAN z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, chemia bioorganiczna. Obie kandydatury Komitet przyjął jednogłośnie przez aklamację.

Czytaj więcej