XXIV Sympozjum Peptydowe – nagrody książkowe Fundacji

02 października, 2017 /

W dniach 3-7 września w Jastrzębiej Górze odbyło się XXIV Polskie Sympozjum Peptydowe zorganizowane przez Katedrę Chemii Biomedycznej UG pod kierownictwem dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło, prof. UG . Miało ono specjalny, jubileuszowy charakter. Na rok 2017 przypada bowiem 50. rocznica pierwszej Konferencji Peptydowej, zorganizowanej w Gdańsku przez prof. Gotfryda Kupryszewskiego. Tegoroczne sympozjum zgromadziło około 200 uczonych związanych z chemią peptydów, w tym wielu gości zagranicznych. Gościem honorowym był prof. Maurice Manning (University of Toledo, Ohio), światowej klasy specjalista w dziedzinie wazopresyny i oksytocyny.

 

Sympozjum charakteryzowało się wysokim poziomem naukowym. Poszczególne sesje naukowe poświęcone były m.in. badaniom enzymów, zastosowaniem peptydów w immunoterapii, syntezie i badaniu struktury peptydów i peptydomimetyków, ligandom peptydowym, foldamerom i modulacji aktywności proteasomu. Bardzo wysokim poziomem naukowych charakteryzowały się również prezentowane wyniki badań naukowych młodych uczonych.

 

Spośród prezentacji ustnych i posterowych wybrano najlepsze, które nagrodzone zostały między innymi przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego egzemplarzami książek Ryszarda Wójcika Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla. Nagrodzono najlepszą prezentację ustną oraz najlepszą postawę projakościową i prospołeczną prezentowaną podczas Sympozjum. W skład jury weszli prof. dr hab. Wojciech Kamysz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński z Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski z Politechniki Wrocławskiej. Nagrody zostały uroczyście wręczone podczas uroczystego zakończenia Sympozjum a otrzymały je mgr Wioletta Rut z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej za ustne wystąpienie pt. New, selective Activity Based Probes for human 20S proteasome investigation oraz dr hab. Zbigniew Szewczuk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego za godną naśladowania postawę projakościową i prospołeczną szerzoną wśród polskiej „społeczności peptydowej”.