Nabór do Nagrody KB PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego do 31 lipca 2016

17 maja, 2016 /

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tegorocznej Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą  pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym w roku 2015.

Bliższe informacje o nagrodzie oraz regulamin konkursu tutaj.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 31.07.2016 elektronicznie na adres mailowy: fundacja@fpws.pl lub w wersji papierowej na adres: Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk.