Nagroda KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę opublikowaną w 2020 roku przyznana

styczeń 13, 2022//

Niezmiernie milo jest nam ogłosić, iż laureatem IX edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2020 został Pan dr Jacek Stępniewski z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu. Jagiellońskiego. Nagrodzony laureat należy do zespołu prof. dr hab. Józefa Dulaka  kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBB UJ a jego wyróżniona publikacja to: Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes, in Contrast to Adipose Tissue-Derived Stromal Cells, Efficiently Improve Heart Function in Murine Model of Myocardial Infarction   Praca opublikowana w Biomedicines. 2020 Dec 7;8(12):578. doi:  0.3390/biomedicines8120578  została wykonana w całości w Polsce, w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, a jej autorami są: Stępniewski J, Tomczyk M, Andrysiak K, Kraszewska I, Martyniak A, Langrzyk A, Kulik K, Wiśniewska E, Jeż M, Florczyk-Soluch U, Polak K, Podkalicka P, Kachamakova-Trojanowska N, Józkowicz A, Jaźwa-Kusior A, Dulak J. Dr Jacek Stępniewski jest pierwszym i współ-korespondencyjnym autorem tej publikacji. Publikacja ta jest pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie opisujących możliwości zastosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) w terapii zawału mięśnia sercowego, Innowacyjność pracy związana jest z zastosowanie kardiomiocytów ludzkich, różnicowanych z iPSC, które dodatkowo zostały zmodyfikowane wektorami lentiwirusowymi niosącymi […]

Czytaj więcej

„Zawsze w górę” – recenzja książki o prof. Wacławie Szybalskim

lipiec 16, 2021//

W najnowszym  numerze kwartalnika Cracovia Leopolis ukazała się recenzja książki „Profesor Wacław Szybalski. O Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” (s.21) napisanej przez Jarosława Abramowa-Newerlego a wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Fundację Profesora Wacława Szybalskiego. „Jako naukowiec – genialny; człowiek, który w pełni wykorzystał swój talent, niezwykle przedsiębiorczy, nie tylko wielki uczony, ale też świetny organizator nauki. Naukowy pedant, który nie tracił czasu, miał zaplanowaną każdą minutę. Odpowiedzialny, opiekuńczy, przewodził i skupiał wokół siebie innych kolegów, miał wielu przyjaciół, szybko zdobywał autorytet, zdecydowany, silny, ale bardzo spokojny. Człowiek pięknego umysłu, oddany Ojczyźnie, ludziom, sprawom, a zawsze najważniejszy był Lwów”. -napisała autorka recenzji Anna Stengl. Zachęcamy do przeczytania recenzji oraz oczywiście do lektury książki o prof. Wacławie Szybalskim., która dostępna jest zarówno w jerzyku polskim, jak i angielskim.

Czytaj więcej

Profesor Wacław Szybalski patronem katedry imiennej powołanej na Uniwersytecie Gdańskim

maj 10, 2021//

Na Uniwersytecie Gdańskim zainicjowano znany akademicki zwyczaj tworzenia katedr imiennych, których patronami będą wybitni doktorzy honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, osobistości nauki, kultury i życia społecznego, którzy odcisnęli trwały ślad w historii Uczelni. Konwent Godności Honorowych oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdzili patronów trzech katedr. Są to wybitne postaci świata nauki związane z Uniwersytetem Gdańskim: prof. Maria Janion, Eugeniusz Kwiatkowski i prof. Wacław Szybalski. Profesor Wacław Szybalski doktor honoris causa UG w 1989 roku, twórca biologii syntetycznej, pionier światowej biotechnologii, terapii genowej i genetyki, wybitny naukowiec o światowej sławie będzie patronem Katedry w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych. Pozostałe katedry: Katedra w dziedzinie nauk humanistycznych będzie nosić imię Marii Janion (1926-2020) –  doktor honoris causa UG w 1994 roku, twórczyni gdańskiej szkoły badań literackich, autorki wybitnych, ponadczasowych dzieł o romantyzmie, które po dziś dzień kształtują polską wyobraźnię zbiorową. Imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego zostanie nazwana katedra w dziedzinie nauk społecznych. Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) – doktor honoris causa UG w 1974 roku. Inicjator i współtwórca nowoczesnej polityki i gospodarki morskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Wicepremier, minister skarbu, wybitny ekonomista. Po wojnie jeden z pierwszych profesorów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej

Wspomnienia o Profesorze Wacławie Szybalskim

marzec 10, 2021//

Kolejne wspomnienia o Profesorze Wacławie Szybalskim ukazały się na łamach kwartalnika “Nauka” Polskiej Akademii Nauk oraz czasopisma “Biochimica Polonica” Vol. 68, No 1/2021I–II  Zapraszamy do lektury.             

Czytaj więcej

“Gene” wspomina swojego założyciela Profesora Wacława Szybalskiego

luty 03, 2021//

Na łamach międzynarodowego czasopisma naukowego z zakresu genetyki i biologii molekularnej Gene, ukazało się wspomnienie o profesorze Wacławie Szybalskim, który był jego założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym. Zapraszamy do lektury artykułu.

Czytaj więcej

Profesor Wacław Szybalski nie żyje

grudzień 20, 2020//

W imieniu Prezydenta i Zarządu Fundacji, z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego patrona Profesora Wacława Szybalskiego, który zmarł w wieku 99 lat w Madison 16 grudnia 2020 roku.     Urodzony we Lwowie, znakomity polski uczony, który pracę naukową prowadził przez ponad 45 lat w Uniwersytecie Stanu Wisconsin w Madison w USA. Absolwent VIII Gimnazjum i Liceum we Lwowie, w czasie II Wojny Światowej pracownik Instytutu prof. Rudolfa Weigla. Ukończył Politechnikę Lwowską i Politechnikę Śląską, otrzymał Doctorat Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był patriotą i miłośnikiem Polski oraz swojego ukochanego Lwowa. Odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W osobie Pana Profesora żegnamy światowej sławy specjalistę z zakresu genetyki molekularnej oraz medycyny molekularnej. W naszej pamięci pozostanie jako wybitny naukowiec, mentor, wychowawca i wzór dla wielu polskich badaczy. Straciliśmy wybitną postać świata nauki, filantropa i Przyjaciela.   Ukazały się liczne Nekrologi i pożegnania Profesora:   na stronie New York Timesa http://www.legacy.com/Link.asp?I=LS000197343172X Kuriera Galicyjskiego https://www.kuriergalicyjski.com/historia/121-upami-tnienia/8885-odszedl-kolejny-wielki-lwowianin-profesor-waclaw-szybalski?fbclid=IwAR0jY2RZ04bdJUxQRV5Oz24TICg0lb3VKkPkmo0ZUErp7GN_SgwLdigDzVg UJ https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/146855782 UG https://ug.edu.pl/news/pl/627/pozegnanie-prof-waclaw-szybalski  PG https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/odszedl-prof-waclaw-szybalski-doktor-honoris-causa-pg FNP https://www.fnp.org.pl/pozegnanie-prof-waclawa-szybalskiego/   IBB https://www.ibb.waw.pl/pl/aktualnosci/zmarl-prof-waclaw-szybalski?fbclid=IwAR1In9htXPthL28oHCWUadHC9BcxTQq3GW0VeQGd_TuBHPJC1KPzKByY6oA  

Czytaj więcej

Nagroda KB PAN i kwartalnika Biotechnologia przyznana

grudzień 18, 2020//

Z przyjemnością informujemy, iż nagrodę KB PAN i redakcji kwartalnika Biotechnologia za najlepszą pracę opublikowaną w kwartalniku Biotechnologia w 2019 roku otrzymali autorzy Jibu Thomas i Reena Josephine za pracę “16S microbial phylogeny of multifunctional plant-growth-promoting rhizobacteria from the rhizosphere of maize (Zea mays L.) for agricultural soil fortification”  (BioTechnologia vol. 100 (2) C pp. 143–154 C 2019). Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Nagroda KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za 2019 rok przyznana

grudzień 14, 2020//

Niezmiernie milo jest nam ogłosić, iż laureatką VIII edycji konkursu o  Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2019 została Pani dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańksiego i Gdąńskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodzona laureatka należy do zespołu  dr hab. Anny Żaczek prof. GUMed z Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB UG i GUMed, a jej wyróżniona publikacja to “Spectrum of Epithelial-Mesenchymal Transition Phenotypes in Circulating Tumour Cells from Early Breast Cancer Patients” Cancers 2019, 11(1): 59 doi: 10.3390/cancers11010059 której autorami są: Markiewicz Aleksandra, Topa Justyna, Nagel Anna, Skokowski Jarosław, Seroczynska Barbara, Stokowy Tomasz, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Żaczek Anna J. Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, odbyły się już po raz osmy. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020, tak jak co roku premiowane były publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną. Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym […]

Czytaj więcej

Wznowienie publikacji o prof. Annie J. Podhajskiej

listopad 03, 2020//

Z wielką radością informujemy, iż Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wznowiło wydanie publikacji o prof. Annie J.Podhajskiej pt: „Anna J. Podhajska (1938–2006). Pierwsza Dama Polskiej Biotechnologii. Książka opracowana przez prof. Wiesława Makarewicza i prof. Ewę Łojkowską przybliża postać Profesor Anny Podhajskiej, jej osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i wkład w rozwój polskiej biotechnologii. Zachęcamy do lektury o tej wybitnej kobiecie wszystkich, którzy nie mieli okazji poznać Jej bliżej, a tym, którzy mieli szczęście z nią współpracować i znać, polecamy wspomnienie. Książka do nabycia na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie polecamy!

Czytaj więcej

Prof. Anna J. Podhajska patronką gdańskiego tramwaju

październik 16, 2020//

W piątek, 9 października 2020 r., gdańskiemu tramwajowi nadano imię prof. Anny J. Podhajskiej – inicjatorki i współtwórczyni Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierowniczki Katedry Biotechnologii MWB UG i GUMed. Wydarzenie odbyło się na nieczynnym przystanku tramwajowym, przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Nowych Ogrodów. Ze względu na zaostrzony reżim sanitarny liczba zaproszonych gości była ograniczona. Po krótkim wstępie wygłoszonym przez Prezydent Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz, głos zabrała dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan MWB UG i GUMed. Sylwetkę prof. Anny Jadwigi Podhajskiej przedstawiła prof. dr hab. Ewa Łojkowska kierowniczka Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego oraz Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed, Dziekan MWB w latach 2005-2012 oraz Członek Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Głos zabrał także prof. dr hab. Jacek Bigda, kierownik Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej MWB UG i GUMed, Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekan MWB w latach 1999-2005 oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Dyrektor Związku Uczelni Gdańskich im. Daniela Fahrenheita. W uroczystości wzięli też udział Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG oraz Prodziekan ds. rozwoju dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed.  Uroczystego odsłonięcia imienia nadanego tramwajowi dokonali Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, dr hab. Ewelina Król, prof. UG, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Jacek Bigda i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Więcej na stronie UG ANNA […]

Czytaj więcej