Profesor Wacław Szybalski patronem katedry imiennej powołanej na Uniwersytecie Gdańskim

10 maja, 2021 /

Na Uniwersytecie Gdańskim zainicjowano znany akademicki zwyczaj tworzenia katedr imiennych, których patronami będą wybitni doktorzy honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, osobistości nauki, kultury i życia społecznego, którzy odcisnęli trwały ślad w historii Uczelni. Konwent Godności Honorowych oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdzili patronów trzech katedr. Są to wybitne postaci świata nauki związane z Uniwersytetem Gdańskim: prof. Maria Janion, Eugeniusz Kwiatkowski i prof. Wacław Szybalski.

Profesor Wacław Szybalski doktor honoris causa UG w 1989 roku, twórca biologii syntetycznej, pionier światowej biotechnologii, terapii genowej i genetyki, wybitny naukowiec o światowej sławie będzie patronem Katedry w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

Pozostałe katedry:

Katedra w dziedzinie nauk humanistycznych będzie nosić imię Marii Janion (1926-2020) –  doktor honoris causa UG w 1994 roku, twórczyni gdańskiej szkoły badań literackich, autorki wybitnych, ponadczasowych dzieł o romantyzmie, które po dziś dzień kształtują polską wyobraźnię zbiorową.

Imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego zostanie nazwana katedra w dziedzinie nauk społecznych. Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) – doktor honoris causa UG w 1974 roku. Inicjator i współtwórca nowoczesnej polityki i gospodarki morskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Wicepremier, minister skarbu, wybitny ekonomista. Po wojnie jeden z pierwszych profesorów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródło: www.ug.edu.pl