Otwarto nabór prac do Nagrody KB PAN im. prof. W. Szybalskiego za pracę opublikowaną w 2023 roku

27 czerwca, 2024 /

Zapraszamy młode badaczki i młodych badaczy do aplikowania o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiegoza za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologia opublikowaną w 2023 roku.

Celem Nagrody, ustanowionej w 2012 roku, jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W tegorocznej edycji konkursu, tak jak w latach poprzednich, premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną.

KANDYDACI

Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badaczki i badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

TERMIN

Kandydatury można zgłaszać do 15 września 2024 roku.

ZGŁOSZENIA

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowefundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego i ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl

– prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

WYNIKI

Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br.

INFORMACJE

Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie i formularzu wniosku do pobrania poniżej. Na ewentualne pytania odpowie Pani mgr Marta Dziedzic, Sekretarz Kapituły: email: marta.dziedzic@ug.edu.pl

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!