Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2022 rok

07 września, 2023 /

W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodą polską badaczkę lub badacza chcielibyśmy zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do tej nagrody. W roku bieżącym odbywa się kolejna edycja programu. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2023, tak jak co roku premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną.

KANDYDACI

Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badaczki i badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

TERMIN

Kandydatury można zgłaszać do 30 września 2023 r.

ZGŁOSZENIA

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego i ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl

– prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

WYNIKI

Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br.

INFORMACJE

Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie i formularzu wniosku do pobrania poniżej. Na ewentualne pytania odpowie Pani mgr Marta Dziedzic, Sekretarz Kapituły: email: marta.dziedzic@ug.edu.pl

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!