Nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego za 2019 rok otwarty

08 czerwca, 2020 /
W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do tej nagrody. W roku bieżącym odbywa się ósma edycja programu. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020, tak jak co roku premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną.
KANDYDACI
Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia.
TERMIN
Kandydatury można zgłaszać od 10 czerwca do 30 września 2020r.
ZGŁOSZENIA
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl – prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.
WYNIKI
Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br.
INFORMACJE
Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie i w załączonym Formularzu wniosku  Na ewentualne pytania odpowie Pani Marta Dziedzic, Sekretarz Kapituły: email: marta.dziedzic@ug.edu.pl tel. 58 523 6409.