Profesor Wacław Szybalski upamiętniony na 30. Inauguracji MWB UG i GUMed

25 listopada, 2022 /

Uroczystej, trzydziestej inauguracji Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 6 października 2022 roku towarzyszyły dwie wystawy, na których upamiętniony został prof. Waclaw Szybalski. Pierwsza z wystaw prezentowała twórców i inicjatorów Wydziału oraz wszystkich jego dziekanów. Profesor Wacław Szybalski znalazł się tu wśród innych, wybitnych postaci,  kluczowych dla Wydziału m.in.: prof. Wiesława Makarewicza, prof. Anny. J.Podhajskiej, prof. Karola Taylora i prof. Macieja Żylicza.  Merytorycznie wystawę opracowały prof. Ewa Łojkowska, dr hab. Ewelina Król prof. UG i Marta Dziedzic, a autorem koncepcji graficznej jest Alan Stocki. Druga z wystaw, to ekspozycja, która powstała w związku z wydaniem przez Fundację w 2018 roku książki „Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach”, autorstwa Jarosława Abramowa-Newerlego i składa się z plansz prezentujących fragmenty treści tej zbeletryzowanej biografii prof. Szybalskiego. Wystawę przygotowała Anna Karcz Bartkowska we współpracy z prof. Ewą Łojkowską.