Prof. Andrzej Dziembowski objął Katedrę im. Wacława Szybalskiego w Uniwersytecie Gdańskim

20 listopada, 2022 /

6 października 2022 roku podczas jubileuszowej 30. inauguracji roku akademickiego w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski powierzył prof. dr hab. Andrzejowi Dziembowskiemu z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanie jedną z trzech imiennych katedr powstałych na Uniwersytecie Gdańskim –  Katedrę im. Wacława Szybalskiego.  Prof. Andrzej Dziembowski w swojej przemowie podziękował za powierzenie mu jednostki mającej tak wybitnego patrona jak  prof. Wacław Szybalski, pioniera światowej biotechnologii i terapii genowej i następnie wygłosił wykład inauguracyjny pt. „mRNA – rewolucyjna technologia leków biologicznych”.

Więcej na stronie UG

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski przekazuje dyplom prof. Dziembowskiemu. Fot. Alan Stocki UG
Dziekan MWB dr hab. Ewelina Król prof. UG z prof. Dziembowskim. Fot. Alan Stocki UG
Wykład inauguracyjny prof. Dziembowskiego na MWB uG i GUMed. Fot. Alan STocki UG