Wystawa „Skarbnica polskich Ormian” otrzymała dofinansowanie Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego

20 listopada, 2022 /

Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego dofinansowała stałą ekspozycję muzealną poświęconą kulturze i historii polskich Ormian, bazującą na zbiorach Ormian lwowskich, zrealizowaną przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Intencją twórców było stworzenie pierwszej w Polsce stałej ekspozycji, prezentującej historię polskich Ormian od czasu ich przybycia na ziemie polskie w XIV wieku do tragedii II wojny światowej i powojennego exodusu z Kresów. Na wystawie prezentowane są najważniejsze wydarzenia oraz postaci historyczne zilustrowane odpowiednio dobranymi eksponatami, uzupełnionymi o treści informacyjne. Otwarcie wystawy stałej pt. „Skarbnica polskich Ormian” odbędzie się 2 grudnia 2022 w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 12.

Więcej na stronie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich