Trwa nabór prac do Nagrody KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę opublikowaną w 2021 roku

22 maja, 2022 /

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

KANDYDACI

Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą̨ być́ badacze ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

do 30 września 2022

ZGŁOSZENIA

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na 2 adresy mailowe: fundacja@fpws.pl – Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl – prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

WYNIKI

Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi w listopadzie br.

INFORMACJE

Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie przyznawania nagrody. Formularz zgłoszenia do pobrania poniżej.