Prof. Szybalski Honorowym Członkiem Komitetu Biotechnologii PAN

09 listopada, 2016 /

Z wielką przyjemniością informujemy, iż na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii PAN w dniu 19.10.2016 prof. Wacław Szybalski  został uhonorowany nadaniem tytułu Honorowego członka Komitetu Biotechnologii PAN. Z wnioskiem wystąpiła Prof dr hab. Ewa Łojkowska jako prezes Fundacji i w nowej kadencji z-ca przewodniczącego Komitetu Biotechnologii PAN.

Drugim Honorowym członkiem Komitetu Biotechnologii PAN został profesor Wojciech Stec Czł. rzeczyw. PAN z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, chemia bioorganiczna. Obie kandydatury Komitet przyjął jednogłośnie przez aklamację.