Przyznano Nagrodę im. Profesora Józefa Kura

02 października, 2017 /

Laureatką konkursu na najlepszą pracę badawczą z biotechnologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia została Pani Agata Wasak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej).

Nagrodę im. Profesora Józefa Kura w wysokości 1500 zł, ufundowaną przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego, przyznał Komitet w składzie: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, dr hab. Hubert Cieśliński.

Laureatce serdecznie gratulujemy.