Stypendia dla lwowskich studentów na UG przyznane

06 listopada, 2019 /

Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego wraz z Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego przyznała 3 studentom biotechnologii z  Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie stypendia na 3-miesięczne staże w UG w roku akademickim 2019/20120.

Stypendia otrzymali: Dmytro Bratiichuk, Yurii Fedorko i Dariya Hertsyk

Studenci lwowscy odbędą staże z zakresu biotechnologii w wybranych laboratoriach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w pierwszej połowie 2020 roku.

Dmytro Bratiichuk – Zakład Biologii Molekularnej, kierownik prof. dr hab. Igor Konieczny

Yurii Fedorko –  Zakład Szczepionek Rekombinowanych, kierownik prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dariya Hertsyk – Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych, kierownik dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG

Stypendia przyznała Komisja w składzie: prof. Natalia Sybirna (Uniwersytet Lwowski), prof. Jacek Bigda (FPWS, Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Sławomir Milewski (FPWS i Politechnika Gdańska), prof. Grzegorz Węgrzyn (KB PAN i Uniwersytet Gdański) i prof. Ewa Łojkowska (FPWS, KB PAN i Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca Komisji.