Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego

25 marca, 2013 /

FPWS wraz z KB PAN ustanowili nagrody, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach:

1) główną nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym

oraz

2) mniejszą nagrodę Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowaną przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku.

Więcej informacji tutaj.