Nagroda KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za 2019 rok przyznana

14 grudnia, 2020 /

Niezmiernie milo jest nam ogłosić, iż laureatką VIII edycji konkursu o  Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2019 została Pani dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańksiego i Gdąńskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrodzona laureatka należy do zespołu  dr hab. Anny Żaczek prof. GUMed z Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB UG i GUMed, a jej wyróżniona publikacja to “Spectrum of Epithelial-Mesenchymal Transition Phenotypes in Circulating Tumour Cells from Early Breast Cancer Patients” Cancers 2019, 11(1): 59 doi: 10.3390/cancers11010059 której autorami są: Markiewicz Aleksandra, Topa Justyna, Nagel Anna, Skokowski Jarosław, Seroczynska Barbara, Stokowy Tomasz, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Żaczek Anna J.

Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, odbyły się już po raz osmy. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020, tak jak co roku premiowane były publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną. Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora.
Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Praca musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej, a pierwszym lub korespondencyjnym autorem musi być naukowiec polski w wieku do 35 lat.
Serdecznie gratulujemy Pani dr Aleksandrze Markiewicz i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

dr Aleksandra Markiewicz – laureatka nagrody w 2020 roku