Nagroda Specjalna Fundacji dla prof. Józefa Dulaka

27 listopada, 2020 /

Z przyjemnością informujemy, iż profesor Józef Dulak został laureatem Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego za działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy o możliwościach i ograniczeniach medycyny regeneracyjnej.

Profesor Józef Dulak od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą możliwości i ograniczeń zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej.

Brał udział w aktywnym upowszechnianiu wiedzy na temat Raportu European Academies Science Advisory Council (EASAC) i Federation of European Academiae of Medicine (FEAM) zatytułowanego „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej”, który został opublikowany 20 czerwca 2020 roku.

Profesor Józef Dulak był inicjatorem i głównym organizatorem, przeprowadzonej w formie webinarium w dniu 25 listopada 2020 rok, Sesji Naukowej zatytułowanej „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: Raport EASAC z polskiej perspektywy”.

Serdecznie gratulujemy!

Informacje o przyznaniu nagrody i dokonaniach Profesora również na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitetu Biotechnologii PAN.