Dr Marcin Pieczyński laureatem Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego

18 września, 2013 /

Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii  PAN im Prof. Wacława Szybalskiego w składzie: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – przewodnicząca Kapituły, prezes Zarządu FPWS, wice-przewodnicząca KB PAN, Prof. dr hab. Jacek Bigda, przedstawiciel Zarządu FPWS, Prof. dr hab. Józef Kur, przedstawiciel Zarządu FPWS, Dr hab. Marcin Filipecki, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Andrzej Okruszek, wi-ce przewodniczący KB PAN, Prof. dr hab. Anna Skorupska, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący KB PAN, podjęła decyzję, iż Nagrodę Komitetu Biotechnologii  PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną prace naukową, opublikowaną w roku 2012 przez młodego badacza, otrzymuje Pan dr Marcin Pieczyński z Zakładu Ekspresji Genów, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację zatytułowaną “Down-regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer a drought-tolerant potato”.

Współautorami publikacji są: Waldemar Marczewski, Jacek Hennig, Jakub Dolata, Dawid Bielewicz, Paulina Piontek, Anna Wyrzykowska, Dominika Krusiewicz, Danuta Strzelczyk-Zyta2, Dorota Konopka-Postupolska, Magdalena Krzeslowska, Artur Jarmolowski i Zofia Szweykowska-Kulinska.

Praca została opublikowana w Plant Biotechnology Journal (2012), pp. 1–11.  doi: 10.1111/pbi.12032

Laureatowi bardzo serdecznie gratulujemy.

Lista osób nominowanych do nagrody 2012