“Anna J. Podhajska (1938 – 2006) Pierwsza dama polskiej biotechnologii”

21 stycznia, 2019 /

Autorzy: Wiesław Makarewicz, Ewa Łojkowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2010

Książka do kupienia na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Anna Podhajska
 

Książka pod redakcją prof. Wiesława Makarewicza i prof. Ewy Łojkowskiej powstała z inicjatywy prof. Ewy Łojkowskiej, Dziekana MWB UG GUMed (2005-2012), przez wiele lat najbliższej współpracownicy i przyjaciółki prof. Anny J. Podhajskiej. Żmudne prace związane z przygotowaniem książki rozpoczęły się w 2006 roku i trwały, z przerwami, blisko cztery lata. W wydawnictwie, obok osiągnięć naukowych i dydaktycznych, zostały zawarte opis i dokumentacja przedsięwzięć, których pomysłodawczynią była prof. Anna Podhajska oraz osobiste wspomnienia licznego grona przyjaciół, bliskich i współpracowników.Anna Podhajska urodziła się 17 kwietnia 1938 roku w Gdyni. Po ukończeniu I LO w Gdańsku podjęła studia w Akademii Medycznej w Gdańsku, a po ich zakończeniu rozpoczęła pracę zawodową w Katedrze Mikrobiologii AMG. Tu obroniła w roku 1968 doktorat i uzyskała specjalizację z zakresu mikrobiologii medycznej. W roku 1969 przeszła do pracy w nowo utworzonym Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii, w kierowanej przez prof. Karola Taylora Katedrze Biochemii. W roku 1975 utworzyła na Wydziale BGiO najpierw Zakład, a potem Katedrę Mikrobiologii, którą kierowała do roku 1996. W tym okresie szczególne znaczenie miała dla Niej współpraca z McArdle Laboratory for Cancer Research w Uniwersytecie Wisconsin, Madison w USA, kierowanym przez prof. Wacława Szybalskiego. Współpraca ta zaowocowała m.in. powstaniem idei utworzenia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w Gdańsku. Głęboka wiara prof. Anny Podhajskiej w sens tego przedsięwzięcia doprowadziła do zjednoczenia dla tej idei środowiska naukowego UG i AMG. Prof. Anna Podhajska była pełnomocnikiem Konferencji Rektorów uczelni gdańskich, a następnie w roku 1993 została pierwszym prodziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Na utworzonym Wydziale objęła funkcję kierownika Katedry Biotechnologii, którą pełniła do końca swojej aktywności zawodowej. Prof. Anna Podhajska była wybitnym naukowcem i nauczycielem akademickim, oddanym swoim uczniom. Wypromowała 76 magistrów i 17 doktorów. Dzięki osiągnięciom, zarówno na polu naukowym jak organizacyjnym, prof. Annę Podhajską wybierano do komitetów naukowych PAN i licznych rad naukowych. Została także wybrana wiceprezydentem Stowarzyszenia ScanBalt, powołanego przez uczelnie wyższe, kliniki i firmy biotechnologiczne zlokalizowane w krajach basenu Morza Bałtyckiego w celu prowadzenia wspólnych badań i wdrażania nowoczesnych technologii. Prof. Anna Podhajska nigdy nie ograniczała się tylko do wypełniania obowiązków nauczyciela akademickiego. Jej pasją było kształcenie młodzieży,