Nagroda KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę opublikowaną w 2020 roku przyznana

13 stycznia, 2022 /

Niezmiernie milo jest nam ogłosić, iż laureatem IX edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2020 został

Pan dr Jacek Stępniewski

z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu. Jagiellońskiego. Nagrodzony laureat należy do zespołu prof. dr hab. Józefa Dulaka  kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBB UJ a jego wyróżniona publikacja to:

Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes, in Contrast to Adipose Tissue-Derived Stromal Cells, Efficiently Improve Heart Function in Murine Model of Myocardial Infarction

 

Praca opublikowana w Biomedicines. 2020 Dec 7;8(12):578. doi:  0.3390/biomedicines8120578  została wykonana w całości w Polsce, w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, a jej autorami są: Stępniewski J, Tomczyk M, Andrysiak K, Kraszewska I, Martyniak A, Langrzyk A, Kulik K, Wiśniewska E, Jeż M, Florczyk-Soluch U, Polak K, Podkalicka P, Kachamakova-Trojanowska N, Józkowicz A, Jaźwa-Kusior A, Dulak J.

Dr Jacek Stępniewski jest pierwszym i współ-korespondencyjnym autorem tej publikacji.

Publikacja ta jest pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie opisujących możliwości zastosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) w terapii zawału mięśnia sercowego, Innowacyjność pracy związana jest z zastosowanie kardiomiocytów ludzkich, różnicowanych z iPSC, które dodatkowo zostały zmodyfikowane wektorami lentiwirusowymi niosącymi sekwencje genów terapeutycznych: oksygenazy hemowej-1 oraz czynnika SDF-1.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy wielu sukcesów naukowych!

dr Jacek Stępniewski laureat Nagrody KB PAN za rok 2020

 

O nagrodzie

Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, zostały przyznane już po raz dziewiąty. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2021, tak jak co roku premiowane były publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą, ale także aplikacyjną. Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora.

Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Praca musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej, a pierwszym lub korespondencyjnym autorem musi być naukowiec polski w wieku do 35 lat.