KONKURS 2014: Nagrody im. Prof. Szybalskiego

10 lipca, 2014 /

Od 2013 roku przyznawane są  nagrody KB PAN  im. Profesora Szybalskiego, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach. Są to:

główna nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego
za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym

oraz

mniejsza nagroda Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego
za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku (Best Article Award).

Warunki składania zgłoszeń oraz terminy tutaj.