UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO 31.08.2014

31 lipca, 2014 /

KONKURS 2014: nagroda KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym oraz nagroda KB PAN i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana przez FPWS

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2014.

Informacje szczegółowe:

Od 2013 roku przyznawane są  nagrody KB PAN  im. Profesora Szybalskiego, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach.

Są to:

główna nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego
za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym (regulamin konkursu)

oraz

mniejsza nagroda Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego
za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku – Best Article Award (regulamin konkursu).

Warunki składania zgłoszeń oraz terminy tutaj.