Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego

marzec 25, 2013//

FPWS wraz z KB PAN ustanowili nagrody, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach: 1) główną nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym oraz 2) mniejszą nagrodę Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowaną przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku. Więcej informacji tutaj.

Czytaj więcej

Profesor W. Szybalski Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności

listopad 12, 2012//

Dnia 28.09.2012 podczas koferencji “50 years of gene therapy: the contribution of Professor Wacław Szybalski to science and humanity” w Krakowie profesor Wacław Szybalski został uhonorowany powołaniem na Członka Zagranicznego Wydziału Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności.

Czytaj więcej

Profesor Wacław Szybalski odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

maj 08, 2011//

3 maja 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył prof. Wacława Szybalskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski – w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie biotechnologii i genetyki, za działalność dydaktyczną. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,936,prezydent-wreczyl-odznaczenia-na-zamku-krolewskim.html

Czytaj więcej