Do 31.07.2017 – nabór zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego

lipiec 09, 2017//

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. W. Szybalskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Nabór prac opublikowanych w 2016 r. trwa do 31 lipca 2017. Regulamin nagrody dostępny jest tutaj. Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres: fundacja@fpws.pl Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Fundacji: Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk. Fundacja drogą elektroniczną potwierdza otrzymanie zgłoszenia. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną prosimy upewnić się czy otrzymali Państwo od Fundacji mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.  

Czytaj więcej

Nagroda KB PAN i Redakcji BioTechnologia przyznana!

listopad 21, 2016//

Z przyjemnością informujemy, iż  tegoroczną mniejszą nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowaną  przez Fundację im. Profesora Wacława Szybalskiego  przyznano za artykuł: A new method for detecting cross-inhibition effects in the environmental biocatalytic processes. Zoltán Herke, Thomas Maskow, Zsolt István Németh. BioTechnologia vol. 96(4) C pp. 279-284 C 2015. DOI: https://doi.org/10.5114/bta.2015.57732 SERDECZNIE GRATULUJEMY!  

Czytaj więcej

Laureaci Nagrody KB PAN im. Prof. W. Szybalskiego w roku 2016

listopad 12, 2016//

Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 roku w konkursie o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego przyznano dwie równorzędne nagrody: dr Julia Staręga-Rosłan z Zakładu Biomedycyny Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Starega-Roslan J, Galka-Marciniak P, Krzyzosiak W.J. Nucleotide sequence of miRNA precursor contributes to cleavage site selection by Dicer. Nucleic Acids Research, 2015, 1 (IF: 9,2020; punkty MNISW: 40) oraz mgr Karol Czubak z Zakładu Genetyki Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Czubak K, Lewandowska A.M, Klonowska K, Roszkowski K, Kowalewski J, iglerowicz M, Kozłowski P. High copy number variation of cancer-related microRNA genes and frequent amplification of DICER1 and DROSHA in lung cancer/ Oncotarget, 2015, (6), 27: 23399-23416. (IF: 6,368; punkty MNISW: 40). Lista prac nominowanych do nagrody w roku 2016: WYNIKI KONKURSU 2016   Laureatom serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

LAUREACI NAGRODY 2015

listopad 02, 2015//

W wyniku głosowania wszystkich członków Kapituły Nagrody KB PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego ufundowanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego ustanowiono ranking publikacji nominowanych do nagrody. Dwie równorzędne Nagrody Komitetu Biotechnologii im. Profesora Wacłąwa Szybalskiego 2015 otrzymują: dr n. med. Anna Florczak z Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz mgr Mirosław Śmietański z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Zwycięskie prace: Miroslaw Smietanski, Maria Werner, Elzbieta Purta, Katarzyna H. Kaminska, Janusz Stepinski, Edward Darzynkiewicz, Marcin Nowotny, Janusz M. Bujnicki. Structural analysis of human 20-O-ribose methyltransferases involved in mRNA cap structure formation.                                                                                      Nature Communications. 2014 (5): 3004-3014. Anna Florczak, Andrzej Mackiewicz, Hanna Dams-Kozlowska. Functionalized spider silk sheres as drug carriers for targeted cancer therapy.                             Biomacromolecules 15 (8): 2971-2981. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Nagrody im. Prof. Szybalskiego – nabór zgłoszeń 2015

maj 20, 2015//

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konkursy w ramach trzeciej edycji  nagród KB PAN  im. Profesora Szybalskiego, wyróżniających prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach. Termin nadsyłania zgłoszeń w edycji 2015: 31 lipiec 2015 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: lojkowska [at] biotech.ug.edu.pl Warunki składania zgłoszeń tutaj.

Czytaj więcej

LAUREACI NAGRODY KB PAN IM. PROF. SZYBALSKIEGO 2014

listopad 12, 2014//

Z przyjemnością przedstawiamy ranking prac zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu. Kapituła Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego w roku 2014 nagrodziła dwie prace. Zwycięskie prace: Agnieszka Fiszer, Marta Olejniczak, Paulina Galka-Marciniak, Agnieszka Mykowska, Włodzimierz J, Krzyżosiak. 2013. Self-duplexing CUG repeats selectively inhibit mutant huntingtin expression. Nucleic Acids Research. 2013. 41 (22): 10426-10437. Fabian Giska, Małgorzata Lichocka, Marcin Piechocki, Michał Dadlez, Elmon Schmelzer, Jacek Henning, Magdalena Krzymowska. 2013. Phosphorylation of HopQ1, a type III effector from Pseudomonas Syringae, creates a binding site for host 14-3-3 Proteins. Plant Physiology. 2013. 161: 2049-2061. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO 31.08.2014

lipiec 31, 2014//

KONKURS 2014: nagroda KB PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym oraz nagroda KB PAN i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana przez FPWS UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2014. Informacje szczegółowe: Od 2013 roku przyznawane są  nagrody KB PAN  im. Profesora Szybalskiego, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach. Są to: główna nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym (regulamin konkursu) oraz mniejsza nagroda Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku – Best Article Award (regulamin konkursu). Warunki składania zgłoszeń oraz terminy tutaj.

Czytaj więcej

KONKURS 2014: Nagrody im. Prof. Szybalskiego

lipiec 10, 2014//

Od 2013 roku przyznawane są  nagrody KB PAN  im. Profesora Szybalskiego, wyróżniające prace eksperymentalne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w prestiżowych czasopismach. Są to: główna nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym oraz mniejsza nagroda Komitetu i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowana przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację młodego badacza polskiego w tym kwartalniku (Best Article Award). Warunki składania zgłoszeń oraz terminy tutaj.

Czytaj więcej

Dr Marcin Pieczyński laureatem Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego

wrzesień 18, 2013//

Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii  PAN im Prof. Wacława Szybalskiego w składzie: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – przewodnicząca Kapituły, prezes Zarządu FPWS, wice-przewodnicząca KB PAN, Prof. dr hab. Jacek Bigda, przedstawiciel Zarządu FPWS, Prof. dr hab. Józef Kur, przedstawiciel Zarządu FPWS, Dr hab. Marcin Filipecki, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Andrzej Okruszek, wi-ce przewodniczący KB PAN, Prof. dr hab. Anna Skorupska, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący KB PAN, podjęła decyzję, iż Nagrodę Komitetu Biotechnologii  PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną prace naukową, opublikowaną w roku 2012 przez młodego badacza, otrzymuje Pan dr Marcin Pieczyński z Zakładu Ekspresji Genów, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację zatytułowaną “Down-regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer a drought-tolerant potato”. Współautorami publikacji są: Waldemar Marczewski, Jacek Hennig, Jakub Dolata, Dawid Bielewicz, Paulina Piontek, Anna Wyrzykowska, Dominika Krusiewicz, Danuta Strzelczyk-Zyta2, Dorota Konopka-Postupolska, Magdalena Krzeslowska, Artur Jarmolowski i Zofia Szweykowska-Kulinska. Praca została opublikowana w Plant Biotechnology Journal (2012), pp. 1–11.  doi: 10.1111/pbi.12032 Laureatowi bardzo serdecznie gratulujemy. Lista osób nominowanych do nagrody 2012

Czytaj więcej

Nowy termin składania zgłoszeń do Nagrody: 31.07.2013

czerwiec 28, 2013//

Termin składania zgłoszeń do Nagrody KB PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego został przedłużony do dnia 31 lipca 2013r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: lojkowska@biotech.ug.edu.pl. Szczegóły dotyczące trybu składania zgłoszeń znajdują się w zakładce “Nagrody”.

Czytaj więcej