Professor Szybalski Honorary Member of the Committee of Biotechnology PAN

June 22, 2017//

Z wielką przyjemniością informujemy, iż na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii PAN w dniu 19.10.2016 prof. Wacław Szybalski  został uhonorowany nadaniem tytułu Honorowego członka Komitetu Biotechnologii PAN. Z wnioskiem wystąpiła Prof dr hab. Ewa Łojkowska jako prezes Fundacji i w nowej kadencji z-ca przewodniczącego Komitetu Biotechnologii PAN. Drugim Honorowym członkiem Komitetu Biotechnologii PAN został profesor Wojciech Stec Czł. rzeczyw. PAN z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, chemia bioorganiczna. Obie kandydatury Komitet przyjął jednogłośnie przez aklamację.

Read More

Winners of the KB Academy Professor W. Szybalski Prize in 2016

June 22, 2017//

Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 roku w konkursie o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego przyznano dwie równorzędne nagrody: dr Julia Staręga-Rosłan z Zakładu Biomedycyny Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Starega-Roslan J, Galka-Marciniak P, Krzyzosiak W.J. Nucleotide sequence of miRNA precursor contributes to cleavage site selection by Dicer. Nucleic Acids Research, 2015, 1 (IF: 9,2020; punkty MNISW: 40) oraz mgr Karol Czubak z Zakładu Genetyki Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Czubak K, Lewandowska A.M, Klonowska K, Roszkowski K, Kowalewski J, iglerowicz M, Kozłowski P. High copy number variation of cancer-related microRNA genes and frequent amplification of DICER1 and DROSHA in lung cancer/ Oncotarget, 2015, (6), 27: 23399-23416. (IF: 6,368; punkty MNISW: 40). Lista prac nominowanych do nagrody w roku 2016: WYNIKI KONKURSU 2016   Laureatom serdecznie gratulujemy!

Read More

KB PAN nd the Editorial Board of BioTechnology award granted!

June 22, 2017//

Z przyjemnością informujemy, iż  tegoroczną mniejszą nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowaną  przez Fundację im. Profesora Wacława Szybalskiego  przyznano za artykuł: A new method for detecting cross-inhibition effects in the environmental biocatalytic processes. Zoltán Herke, Thomas Maskow, Zsolt István Németh. BioTechnologia vol. 96(4) C pp. 279-284 C 2015. DOI: https://doi.org/10.5114/bta.2015.57732 SERDECZNIE GRATULUJEMY!  

Read More